ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“


Интернет сайт с адрес: www.topvesti.bg се притежава и управлява от „Ориндж График” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 202556033, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кумата № 95, (наричано по-долу Администратор), в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 на Съвета и ЕП и свързаната правна уредба.

Настоящата Политиката за защита на лични данни и политика за „бисквитки“ има за цел да Ви информира за начина, по който се обработват Вашите лични данни, както и за Вашите права. „ Ориндж График” ООД запазва правото си да променя настоящата Политиката за защита на лични данни и политика за „бисквитки“ по всяко време, за което ще Ви информира по подходящ начин.

„ Ориндж График” ООД не обработва лични данни на лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители. В случай, че сте лице на възраст под 18 години, моля да не ползвате този сайт, като предоставяте под каквато и да форма личните си данни.

„Ориндж График” ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. „Ориндж График” ООД използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани – да се свърже с Вас и да отговори на конкретните Ви запитвания или да ви предоставя актуална информация.

Сигурността на сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица.

Лични данни, които обработваме

За да използвате този сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. Събираме от Вас лична информация само когато ни я предоставите доброволно – например при попълване на формата за контакт на сайта или когато се абонирате за получаването по електронна поща на актуални новини и информационни услуги. Личната информация може да включва данните Ви за контакт, като например име, телефонен номер, адрес на електронна поща и др.

Начините за събиране на лична информация, които Администратора използва са както следва:

• форма за контакт, чрез която се обслужват Вашите запитвания направени на този сайт;

• форма за регистрация за получаване на актуални новини и информационни услуги и други маркетингови комуникации;

• електронна поща.

Администраторът използва данните Ви само за целите, за които се събират. При обработката на Вашите запитвания и когато използвате услугите на нашият сайт, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за случая данни.

Предоставените от Вас данни се използват за следните цели:

• за идентификация на Вашите запитвания, подадени чрез формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;

• за изпращане на информация към Вас относно актуални предложения, новини и полезна информация предоставяна от Администратора, в случай че сте се абонирали за получаване на актуални новини и информационни услуги и други маркетингови комуникации от Администратора.

В случай, че сте се съгласили да получавате на актуални новини и информационни услуги и други маркетингови комуникации от нас в качеството ни на Администратор, ние използваме Вашата електронна поща, за да Ви изпращаме периодично информация за нашите актуални предложения за услуги, кампании и друга любопитна информация.

Събраната информация се обработва от Администраторът единствено с цел предоставяне на избрани от Вас услуги и осъществяване на връзка с Вас. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен в случаите, в които е налице друг определен от закона срок за тяхното съхранение.

Вашите права

В случай, че сте предоставили Ваши лични данни на Администратора чрез този сайт, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

• право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Администратора;

• право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

• право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на актуални новини и информационни услуги и други маркетингови комуникации и др.;

• право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

В случай, че желаете да упражните правото си на достъп, коригиране или отказ от получаване на информационен бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на електронно съобщение на [email protected] или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София, бул. Ситняково 47А

Google Analytics

Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на сайта.

Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва. Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

Google Adsense

[Направете подробно описание на услугата, така както е посочено в Google Analytics]

Google Adwords

[Направете подробно описание на услугата, така както е посочено в Google Analytics]

Google +

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Google+, която се поддържа от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Тази приставка се разпознава по логата на Google („+1“ бутон на бял или цветен фон). Списъкът и видовете Google+ Social Plugins може да видите тук: https://developers.google.com/+/web/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Google + приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Google и съдържанието на Приставката ще бъде прехвърлено директно от Google към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Google приставки, Google получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Google+.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Google в САЩ. Ако сте вписан във Google+, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Google+ профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „+1“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Google и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Google профил и видима за Вашите контакти в Google+. Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка имна: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Ако не желаете Google да отразява посещението на сайта на Вашия Google+ профил е необходимо да се отпишете от Google+ преди да посетите сайта.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, ……… и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ………. ООД не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на общите условия на такъв род социални мрежи. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на: https://www.facebook.com/policies. В случай, че не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта на Администратора.

Tweeter

Сайтът използва Social Plugins на микро-блог услугата Tweeter, която се поддържа от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Тази приставка се разпознава по логото на Tweeter. Списъкът и вида на Tweeter Social Plugins може да видите тук: https://dev.twitter.com/web/overview.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Tweeter приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Tweeter и съдържанието на приставката ще бъде предадено директно от Tweeter към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Tweeter приставки, Tweeter получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Tweeter.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Tweeter в САЩ. Ако сте вписан във Tweeter, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Tweeter профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Tweet“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Tweeter и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Tweeter профил и видима за Вашите контакти в Tweeter.

Instagram

Сайтът използва Social Plugins на микро-блог услугата Instagram, която се поддържа от Instagram LLC ("Instagram"). Тази приставка се разпознава по логото на Instagram. Списъкът и вида на Instagram for Business може да видите тук: …………

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Instagram приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Instagram и съдържанието на приставката ще бъде предадено директно от Instagram към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Instagram приставки, Instagram получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Instagram.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Instagram в САЩ. Ако сте вписан във Instagram, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Instagram профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Instagram“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Instagram и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Instagram профил и видима за Вашите контакти в Instagram.

Pinterest

Сайтът използва Social Plugins на микро-блог услугата Pinterest, която се поддържа от ……………….. ("Pinterest"). Тази приставка се разпознава по логото на Pinterest. Списъкът и вида на Instagram Social Plugins може да видите тук: …………

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Pinterest приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Pinterest и съдържанието на приставката ще бъде предадено директно от Pinterest към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Pinterest приставки, Pinterest получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Pinterest.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Pinterest в САЩ. Ако сте вписан във Pinterest, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Pinterest профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Pin“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Pinterest и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Pinterest профил и видима за Вашите контакти в Pinterest.

Контакти за въпроси към нас

В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси, моля свържете се с нас по някой от следните начини:

- Обадете се на: + 359 29480000;

- Пишете ни във формата ни за запитване на адрес: [email protected]

- Изпратете писмо на: гр. София, бул. Ситняково 47А

За контакт с Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах