Правителството одобри 2 203 580 лева за научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“
Правителството одобри 2 203 580 лева за научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“

Правителството одобри 2 203 580 лева за научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“

Програмата се изпълнява от Фонд „Научни изследвания“ Министерският съвет одобри 2 203 580 лв. за 2020 г. за финансиране на планираните дейностите по Националната научна програма /ННП/ „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/. Целта на ННП „ВИХРЕН“ е да подпомогне значителното повишаване на качеството на човешките ресурси

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах