Отказаха да впишат в търговския регистър новите горски шефове на Враца
Отказаха да впишат в търговския регистър новите горски шефове на Враца

Отказаха да впишат в търговския регистър новите горски шефове на Враца

Във връзка с тези нови назначения бяха подадени заявления в Търговския регистър за вписването им. Оттам обаче постановиха отказ за вписване на новия директор и членовете на Управителния съвет, тъй като не е спазена разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия - всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах