Енуреза в детска възраст
Енуреза в детска възраст

Енуреза в детска възраст

Енурезата в детска възраст се отнася до повтаряща се неволна загуба на урина през нощта и/или деня без ясни органични причини и без това поведение да е съобразено с възрастта на детето. Очаква се 85-90% от децата да са постигнали контрол на тазовите резервоари до 5-годишна възраст. Детската енуреза се среща два пъти по-често при момчетата и само 1/3

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах