Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв. под формата на ценни книжа

Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв. под формата на ценни книжа

Снимка: iStock Общият размер на подадените поръчки достигна 203,85 млн. лв. На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с матуритет от 5,5-години, които са деноминирана в лева и с лихвен процент от 3,20%, съобщават на сайта на финансовото министерство. На проведения в понеделник аукцион

Пласирането на ДЦК става все по-трудно независимо от нарастващата им доходност

Пласирането на ДЦК става все по-трудно независимо от нарастващата им доходност

Министерството на финансите съобщи, че на 26 септември 2022 г. е пуснало в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 5,5-години, деноминирана в лева с лихвен процент от 3,20%. " На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на

България успя да вземе само 150 млн. заем, при това м...

България успя да вземе само 150 млн. заем, при това м...

При слаб интерес финансовото министерство успя да вземе вътрешен заем от едва 150 млн. лв. при искани 200 млн. лв. от българските банки и други финансови дружества. Това става ясно от резултатите от проведения в понеделник аукцион, организиран от Българската народна банка, съобщава economic.bg. Облигациите бяха със срочност от 5.5 години. Интересът

Държавата изтегли нов дълг за 150 млн. лева

Държавата изтегли нов дълг за 150 млн. лева

Държавата изтегли нов заем в опит да запълни дефицитите, които се очертават в бюджета. На търг проведен в понеделник Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с матуритет от 5,5-години. По данни на ведомството те са деноминирани в лева и с лихвен процент от 3,20%. Държавата пусна заявка за продажбата на 200

Държавата пое нов дълг

Държавата пое нов дълг

На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с матуритет от 5,5-години, които са деноминирана в лева и с лихвен процент от 3,20%, съобщават на сайта на финансовото министерство. На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена

Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв.

Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв.

На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13%. Общият размер на подадените поръчки достигна 203,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,02. Постигнатият лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации

Заради Ас.Василев 1,7 млрд.лв. за бюджетния му дефицит може да не се намерят

Заради Ас.Василев 1,7 млрд.лв. за бюджетния му дефицит може да не се намерят

„Осигуряването на оставащите около 1, 7 млрд. лв. държавен дълг до края на годината, необходими за покриване на падежите по стари задължения и бюджетния дефицит , става все по-предизвикателно заради влошаващите се пазарни условия. На аукциона в понеделник за нова емисия 5, 5-годишни ДЦК са пласирани едва 150 млн. лв. при търсени 200 млн. лв.”, пише

Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв. под формата ценни книжа

Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв. под формата ценни книжа

Снимка: iStock Общият размер на подадените поръчки достигна 203,85 млн. лв. На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с матуритет от 5,5-години, които са деноминирана в лева и с лихвен процент от 3,20%, съобщават на сайта на финансовото министерство. На проведения в понеделник аукцион

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах